CEPDENGE

HAVA DURUMU

KAYIT KABUL BÜROSU

1) Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin kayıt ve kabul işlemlerini yapmak.

2) Müdürlüğe infaz için gönderilen kararların kayıt işlemlerini yapmak.

3) Müdürlüğe infaz için gönderilen ''eğitim programına devam etme'' ve ''eğitim kurumuna devam etme'' kararlarına ilişkin yapılan tebligat ile Müdürlüğe ilk müraacat eden yükümlülerin kayıt işlemlerini yapmak ve İnfaz Bürosuna tevzi etmek.

4) Yükümlülerin adreslerini ve iletişim bilgilerini teyit etmek veya araştırmak.

5) Yükümlülerin ilk müracaatı için yazılı veya elektronik tebligat göndermek ya da yükümlüleri uygun araç ve yöntemlerle müdürlüğe davet etmek.

6) Süresinde müracaat etmeyenlerin dosyalarını komisyonun onayından sonra kapatmak.

7) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün görev alanına girmeyen kararları iade etmek.

8) Müracaat eden yükümlüleri; denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükler, ihlal durumları ve bunun sonuçları hakkında bilgilendirmek.

9) Kayıt ve kabul işlemleri tamamlanan yükümlüleri değerlendirme ve planlama bürosuna, adli kontrol, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ve cezanın konutta çektirilmesi kararları ile haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen yükümlüleri ise doğrudan vaka sorumlusuna yönlendirmek.

10) Komisyon kararı gerektiren işlemlerde; süresinde müracaat etmeyen yükümlülerin varsa mazeretini tutanakla  kayıt altına alarak komisyona bildirmek ve dosyalarını komisyonun onayından sonra kapatmak.

11) Yıllık iş cetveli, çalışma raporu ve faaliyet raporu hazırlanmasına esas olmak üzere ilgili personel tarafından görev alanları ile ilgili hazırlanan aylık veya yıllık istatistik bilgilerini toplayarak İstatistik bilgilerini ilgili birimlere süresinde göndermek ve kartonunda muhafaza etmek.

12) Genel Müdürlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporuna esas teşkil etmek üzere, müdürlükler tarafından düzenlenen iş cetveli ile çalışma raporlarını her yılın Şubat ayının ikinci haftasında Daire Başkanlığına göndermek.

13) Teftiş için gerekli olan evrak, dosya, klasör, doküman vb. belgeleri hazırlamak ve sunmak.

14) Sorumlu personel büro tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.