CEPDENGE

HAVA DURUMU

GELEN EVRAK BÜROSU

1) Müdürlüğüze, Mahkemelerden, Cumhuriyet Başsavcılıklarından ve diğer kurumlardan gelen evrak ve tüm yazılar gelen evrak bürosuna gönderilir. Gelen evrak bürosu ilgisine göre bu yazı ve evrakı ilgili diğer bürolara dağıtır.

2) Evrak, yazı, dilekçe veya zarfı kabul ve kontrol etmek, açmak, ayırmak, kayıt etmek, havale etmek, dağıtmak, dosyalamak ve göndermek.

3) Fiziki olarak gelen evrakı, elektronik ortamda taramak ve UYAP bilişim sistemine aktarmak.

4) Yanlış gelen evrak ile ilgili gerekli işlemi yapmak.

5) Gizli veya özel evrakın niteliğini korumak.

6) Denetimli Serbestlik Müdürüne, müdür yardımcısına veya kişiye özel gelen evrakı açmadan ilgilisine ulaştırmak. Gizli kaşeli gelen evrakı doğrudan müdüre veya görevli müdür yardımcısına iletmek.

7) Denetimli Serbestlik kararlarına ilişkin ilâmları, mahkeme kararlarını  ya da Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazıları aynı gün kayıt kabul bürosuna göndermek.

8) Hazırlanan Sosyal Araştırma Raporu ve Sosyal İnceleme Raporu'nu, ilgili mahkemelere göndermek.

9) Hizmetler listesini yargı çevresindeki tüm ceza mahkemelerine göndermek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.