CEPDENGE

HAVA DURUMU

DEĞERLENDİRME PLANLAMA BÜROSU

1) Kayıt kabul bürosundan gönderilen 5237 sayılı TCK’ nın, 50/1 md, 51. mad 58 /9 - 221 / 5 md, 5275 sayılı CGTİHK’ nın 106/3, 107/7-8-9 108 / 4 ve 6, 5271 sayılı CMK’nın 231/ 8 mad. gereği yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarını belirlemek, risk ve ihtiyaçlarına uygun olarak risk ve ihtiyaç değerlendirmesinin yapıldığı gün, bunun mümkün olmaması durumunda en geç beş iş günü içinde denetim planını hazırlamak, toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların planlanmasını yapmak. Hazırlanan Denetim Planlarını hükümlü ile birlikte imza altına almak.

2) 5275 sayılı CGTİHK’nın 105 / A md. gereği  hazırlanan araştırma ve değerlendirme sonuçları, infaz evrakları, ilgili yönetmelik ve kanun hükümleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim kurarak onların destek ve katkılarını dikkate alarak, risk ve ihtiyaç değerlendirmesinin yapıldığı gün, bunun mümkün olmaması durumunda en geç beş iş günü içinde uygulanacak tedbirleri belirlemek, denetim planını hazırlamak ve hükümlü ile birlikte imza altına almak.

3) 5395 sayılı ÇKK’ nın 36. mad. gereği denetim altına alınan çocuklar ile ilgili olarak yasal süresi içinde  ARDEF  ve  denetim planı hazırlamak ve mahkeme hâkiminin onayını yaptırmak.

4) Risk ve ihtiyaçların değerlendirilmesini ve Denetim Planlarını  yapmak. Yükümlü hakkında denetim planını hazırlarken; toplumun ve mağdurun korunmasını, kararın infaz kabiliyetini, yükümlünün ihtiyaçlarını, uygunluğunu ve becerilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının katkı ve desteği dikkate alınacaktır.

5) Hakkında denetim planı hazırlanan yükümlünün infaz dosyası ve ilgili tüm belgeler denetim planının kurul tarafından onaylanması beklenmeksizin aynı gün infaz bürosunda görevli ilgili personele teslim etmek aynı zamanda yükümlüyü infaz bürosuna yönlendirmek.

6) Yükümlüler hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının infazını planlamak.

7) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi ile topluma kazandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik programları belirlemek ve planlamak.

8) Kararların infazı sırasında yükümlülerin uyması gereken kuralları belirlemek.

9) Kararların infazı sırasında yükümlülerin uyması gereken kuralları planda belirtmek.

10) İnfaz Bürosu tarafından görüş ve önerilerle birlikte liste halinde gönderilip risk ve ihtiyaçları yeniden değerlendirilmesi gereken veya herhalde ilk Müdürlüğe gelişinde denetim planı yapılan yükümlülerin( yükümlünün infazının sona ermesine üç aydan daha az süre kalmışsa gözden geçirme yapılmaz) en geç altı ayda bir araştırma ve değerlendirme formunu gözden geçirmek.

11) Yükümlüye yönelik yürütülen eğitim, iyileştirme ve rehberlik çalışmalarının, müdürlük dışında diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının veya gönüllü kişilerin yürütmüş olduğu programlara yönlendirmek suretiyle yapılmasına karar verilmesi halinde, yükümlünün bu programlara katılmasını bir yükümlülük olarak belirlemek.

12) İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonu üyesi olarak görev yapmak.

13) Yükümlüyü, denetim planının uygulanması, yükümlülükleri, hakları, ihlalleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek.

14) Komisyon kararı gerektiren işlemlerde; hazırlanan denetim planlarını infaz işlemleri değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

15) Eğitim programları, seminerler, boş zamanların yapılandırılması, sosyal etkinlikler vb. faaliyetler hususunda  yükümlüleri suça iten nedenler ile yükümlülerin suç işlemelerine neden olan ihtiyaçlarına yönelik tespitleri(önerileri)belirleyerek Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi' ne iletmek, Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi tarafından projelendirilen çalışmaları planlamak ve ilgili bürolara (İnfaz, Eğitim ve İyileştirme, Denetim) göndermek.

16) İnfaz Bürosu tarafından tevzi edilen ''eğitim programına devam etme'' ve ''eğitim kurumuna devam etme'' kararları için ARDEF doldurmak, ''eğitim kurumuna devam etme'' kararlarına ilişkin ilgili eğitim kurumundan işbirliği yapılacak rehber ya da sorumlu öğretmen belirlenmesini istenmesi için İnfaz Bürosuna tevzi etmek,  rehber ya da sorumlu öğretmen belirlenip İnfaz Bürosu tarafından tevzi edilen ''eğitim kurumuna devam etme'' ve rehber ya da sorumlu öğretmen belirlenmeksizin tevzi edilen ''eğitim programına devam etme'' kararlarının ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde  kurum yada programın belirlenip  kayıt işlemlerini yapmak için Eğitim İyileştirme Bürosuna göndermek, Eğitim İyileştirme Bürosu tarafından kaydı yapılan yükümlülere denetim planı hazırlamak ve İnfaz Bürosuna tevzi etmek.

17) Sorumlu personel büro tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.