CEPDENGE

HAVA DURUMU

KIRKLARELİ KORUMA KURULU BAŞKANLIĞI

         Koruma Kurulunun Oluşumu

       Cumhuriyet Başsavcılığınca her yılın Ocak ayı içerisinde koruma kurulu oluşturulur. Koruma Kurulunun kimlerden oluştuğu ve çalışma usul ve esasları üyelere bildirilir.

 

         Koruma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

1) Koruma Kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma Kurulu başkanının gerekli görmesi hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.

2) Koruma Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla tespit edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

3) Koruma Kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında Koruma Kuruluna bilgi verir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.