CEPDENGE

HAVA DURUMU

KIRKLARELİ KORUMA KURULU BAŞKANLIĞI

         KORUMA KURULUNA BAŞVURU ŞARTLARI

        Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler.

 

         KORUMA KURULUNA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi

2) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge

3) Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı

4) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.