CEPDENGE

HAVA DURUMU

CUMHURİYET BAŞSAVCIMIZIN MESAJI

            

        

            Devletin tüm kademelerinde benimsenmesi, korunması, gözetilmesi gerekli yegane gaye, adalettir. Adalet olmadan özgürlük, hak, hukuk, mal, mülk, dirlik, birlik, beraberlik olmaz. Adalet, toplumu bir arada tutan mayadır.

            Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda hareket ederken kanunlara uygun, hukuktan ayrılmadan, hiçbir hükümlüye ayrıcalık tanınmadan, insan haklarına saygılı, insan onuruna yakışan, eşit, adaletli ve hakkaniyete uygun bir şekilde cezaların infaz edilmesi gerekmektedir.

            Ceza infaz alanında yurt dışında birçok ülke tarafından uzun yıllardır uygulanan ve çağdaş infaz sistemlerinin önemli bir bileşenini oluşturan denetimli serbestlik, ülkemizde de 03.07.2005 tarihinde infaz alanındaki bir dizi köklü reform çalışmaları kapsamında yapılan değişiklikler ile 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu kapsamında ülkemiz ceza infaz sistemi içinde yerini almıştır. Kuruluşundan bu yana geçen 10 yılı aşkın süre zarfında da denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi için pek çok çalışma yürütülerek kısa sürede büyük aşama kaydedilmiş, ceza infaz sistemimizin önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

            Kurumsal ve sistemsel alt yapısını her geçen gün daha da iyi bir noktaya taşıyan denetimli serbestlik, değişen ve gelişen dünyamızla birlikte ülkemizde de etkin, verimli, nitelikli ve uluslararası düzeyde hizmet sunmaya devam edecektir.

 

                                                                                                                                        Ozan KAYA

                                                                                                                        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.